Prejemniki nagrade Zlata plaketa

V skladu z 8. členom Odloka občinskemu prazniku in priznanjih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 19/03 in 59/11) se Zlata plaketa podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Sodražica. Nagrajenec prejme plaketo, pisno utemeljitev in denarno nagrado v višini ene povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

Prejemniki nagrade Zlata plaketa so:

 • Drago Košir, prejemnik Zlate plakete 2003
 • Ansambel Franca Miheliča, prejemnik Zlate plakete 2004
 • Polona Vesel Mušič prejemnica Zlate plakete 2005
 • Župnijski pevski zbor Sodražica, prejemnik Zlate plakete 2006
 • Ivan Šega, prejemnik Zlate plakete 2007
 • Jože Levstek, prejemnik Zlate plakete 2008
 • Župnijska Karitas Sodražica in Gora, prejemnik Zlate plakete 2009
 • Marijan Cvitak, prejemnik Zlate plakete 2010
 • Območno Združenje vojne za Slovenijo Ribnica in Zveza policijskih veteranskih društev Sever Ljubljana, območje Kočevje – Ribnica, prejemniki Zlate plakete 2011
 • Društvo upokojencev Sodražica, prejemnik Zlate plakete 2012
 • Enota vrtca pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica, prejemnik Zlate plakete 2013
 • Frančiškanski samostan Nova Štifta, prejemnik Zlate plakete 2014
 • Gasilska zveza Ribnica, prejemnik Zlate plakete 2015
 • Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica, prejemnica Zlate plakete 2016
 • Klub harmonikarjev Urška, prejemnik Zlate plakete 2017
 • Ribnik Smrekovec oz. Revir Sodražica, prejemnik Zlate plakete 2018
 • KGZ Ribnica z.o.o., prejemnik Zlate plakete 2019
 • Oktet Gallus Ribnica, prejemnik Zlate plakete 2020