Rokodelska zadruga Sodražica

Evropski sklad za regionalni razvoj

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Partnerji v projektu:

Občina Sodražica, Območna obrtno podjetniška zbornica Ribnica, Turistično društvo Sodražica

Cilji operacije:

Ustanovitev in zagon zadruge. Ustanovitev organizacije, ki povezuje izdelovalce suhe robe in lesne galanterije na območju LAS, kjer je suha roba prepoznana kot izvirna in geografsko zaščitena. Zagon organizacije, katere glavni namen je spodbujanje podjetništva in inovativnosti v sodelovanju med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem. Ohranitev tradicije izdelovanja suhe robe ter inovativen pristop k izdelovanju suhe robe ter druge lesne galanterije. Odpiranje priložnosti za zaposlitev / samozaposlitev, povečanje priložnosti za zaposlitev mladih, brezposelnih, starejših.  Varovanje okolja, uporaba naravnih surovin, tudi domačega izvora.

Glavne aktivnosti:

Organizacija rokodelcev, izdelovalcev suhe robe in ostale lesne galanterije ter podpornih ustanov.

Animacija potencialnih članov, organizacija delavnic (spodbujanje domače obrti, urejanje statusa rokodelca, trženje in razvoj blagovne znamke), priprava in izvedba razstave za spodbudo uporabe lesa in lesnih izdelkov ter prepoznavo dodane vrednosti. Priprava idejne zasnove delovanja zadruge ter poslovnega načrta. Priprava dokumentacije za ustanovitev in registracijo zadruge, pridobitev ustreznih dovoljenj.

Oprema delovnega prostora za delovanje zadruge, izdelava celostne grafične podobe in spletne strani, s spletno trgovino, ter drugih oblik elektronskega komuniciranja, promocija zadruge.

Pričakovani rezultati operacije:

Delovanje zadruge, katere namen so skupni nastopi akterjev na trgu, večja naročila, razvoj podjetništva, razvoj lesnih izdelkov. Povezovanje in pomoč pri nakupu surovin in tehnične opreme rokodelcev, obrtnikov. Ohranjanje tradicije in razvoj suhe robe ter ostale lesne galanterije. Ustvarjanje priložnosti za nova delovna mesta na območju LAS.

Ciljne skupine:

Rokodelci, Izdelovalci suhe robe in lesne galanterije, mladi, starejši in brezposelni.

Finančna vrednost operacije: 73.076,28 EUR,

  • Od tega lastna sredstva partnerjev: 24.551,13 EUR;
  • sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko: 9.705,03 EUR;
  • sofinanciranje s sredstvu EU sklada za regionalni razvoj: 38.820,12 EUR.

Terminska izvedba:

  • Obdobje upravičenosti stroškov: 19. 9. 2017 – 30. 9. 2021

 

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si).