Sestava občinskih svetov

Mandat 2018 – 2022

 • ZVONKO JANEŽ, Globel 12b, Sodražica
 • EVGEN ZAJC, Žimarice 71a, Sodražica
 • FRANC KRŽE, Petrinci 2, Sodražica
 • ERNEST PIRNAT, Zavrti 5, Sodražica
 • KARMEN KORDIŠ, Podgorska cesta 28, Sodražica
 • BRANKO ARKO, Prvomajska cesta 24, Sodražica
 • ANDREJ POGORELC, Vinice 32, Sodražica
 • ZDENKA LUŠIN, Zapotok 32, Ribnica
 • ANTON PRIJATELJ, Zamostec 34a, Sodražica

Podžupan občine Sodražica je ANDREJ POGORELC.

Mandat 2014 – 2018

 • MIHA VESEL, Žimarice 13, Sodražica
 • FRANC KRŽE, Petrinci 2, Sodražica
 • ERNEST PIRNAT, Zavrti 5, Sodražica
 • KARMEN KORDIŠ, Podgorska cesta 28, Sodražica
 • ZVONKO JANEŽ, Globel 12B, Sodražica
 • ANTON MATELIČ, Zavrti 29, Sodražica
 • ANDREJ POGORELC, Vinice 32, Sodražica
 • BORUT TROHA, Zamostec 68, Sodražica
 • JOŽE KOS, Zapotok 28B, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Andrej Pogorelc.

Mandat 2010 – 2014

 • Marko Belaj, Žimarice 28, Sodražica
 • Jaka Debeljak, Kržeti 14, Sodražica
 • Jože Levstek, Prvomajska cesta 14, Sodražica
 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Tadej Levstek, Cesta Notranjskega odreda 9, Sodražica
 • Boštjan Mihelič, Globel 20, Sodražica
 • Andrej Pogorelc, Vinice 32, Sodražica
 • Borut Troha, Zamostec 68, Sodražica
 • Stjepan Hegeduš, Zapotok 13, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Andrej Pogorelc.

Mandat 2006 – 2010

 • Andrej Indihar, Žimarice 75, Sodražica
 • Peter Levstek, Petrinci 13, Sodražica
 • Anton Matelič, Zavrti  29, Sodražica
 • Jože Levstek, Prvomajska cesta 14, Sodražica
 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Boštjan Mihelič, Globel 20, Sodražica
 • Andrej Pogorelc, Vinice 32, Sodražica
 • Anton Prijatelj, Zamostec 34 A, Sodražica
 • Anton Tanko, Zapotok 4 a, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Andrej Pogorelc.

Mandat 2002 – 2006

 • Anton Klun, Žimarice 15 a, Sodražica
 • Franc Krže, Petrinci 2, Sodražica
 • Blaž Milavec, Cesta Majde Šilc 14, Sodražica
 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Brane Košir, Prvomajska 22, Sodražica
 • Zvonko Janež, Globel 12 B, Sodražica
 • Ludvik Debeljak, Male Vinice 2, Sodražica
 • Alojz Zabukovec, Zamostec 31, Sodražica
 • Jože Lavrič, Zapotok 38, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Zvonko Janež.

Mandat 1998 – 2002

 • Janez Mihelič, Zavoda 18, Sodražica
 • Zvonko Janež, Globel 12 B, Sodražica
 • Franc Krže, Petrinci 2, Sodražica
 • Vinko Zajc, Žimarice 71a, Sodražica
 • Brane Košir, Prvomajska 22, Sodražica
 • Anton Matelič, Zavrti 29, Sodražica
 • Alojz Zabukovec, Zamostec 31, Sodražica
 • Ivan Lušin, Vinice 2, Sodražica
 • Anton Tanko, Zapotok 4a, Ribnica

Podžupan občine Sodražica je bil Zvonko Janež.