Odbori in komisije

Mandatno obdobje 2018 – 2022

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
 • Branko Arko – predsednik
 • Zdenka Lušin
 • Zvonko Janež
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJ
 • Zvonko Janež – predsednik
 • Andrej Pogorelc
 • Evgen Zajc
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
 • Evgen Zajc – predsednik
 • Zdenka Lušin
 • Ernest Pirnat
ODBOR ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKO PLANIRANJE
 • Franc Krže – predsednik
 • Anton Prijatelj
 • Evgen Zajc
ODBOR FINANČNE ZADEVE, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO
 • Karmen Kordiš – predsednica
 • Andrej Pogorelc
 • Branko Arko