Vaški odbori

Mandat 2014 – 2018

Na podlagi Odloka o vaških odborih (Ur. l. RS, št. 76/11) so v vaške odbore imenovani naslednji člani:

Vaški odbor Globel:
 • David Janež, Globel 9, 1317 Sodražica
 • Anton Košir, Globel 27, 1317 Sodražica
 • Mirko Oražem, Globel 8, 1317 Sodražica
Vaški odbor Podklanec:
 • Mihael Šega, Podklanec 22, 1317 Sodražica
 • Damjan Zbačnik, Podklanec 6 a, 1317 Sodražica
 • Janez Košmrlj, Podklanec 8, 1317 Sodražica
 • Damjan Kotar, Podklanec 5, 1317 Sodražica
Vaški odbor Gora:
 • Peter Levstek, Petrinci 13, 1317 Sodražica
 • Drago Arko, Kržeti 5, 1317 Sodražica
 • Ludvik Arko, Kračali 8, 1317 Sodražica
 • Janko Gornik, Janeži 9, 1317 Sodražica
 • Krže Mirko, Betonovo 1, 1317 Sodražica
Vaški odbor Žimarice:
 • Branko Benčina, Žimarice 9 a, 1317 Sodražica
 • Hinko Klun, Žimarice 15 a, 1317 Sodražica
 • Bojan Kovačič, Žimarice 59 a, 1317 Sodražica
 • Ivo Gornik, Žimarice 45, 1317 Sodražica
Vaški odbor Zamostec:
 • Marta Mihelič, Zamostec 12, 1317 Sodražica
 • Peter Pakiž, Zamostec 38, 1317 Sodražica
 • Srečko Benčina, Zamostec 60, 1317 Sodražica
 • Domin Kovačič, Zamostec 19, 1317 Sodražica
 • Janez Kožar, Sinovica 4, 1317 Sodražica
Vaški odbor Vinice:
 • Alojz Pintar, Vinice 27, 1317 Sodražica
 • Draško Vidovič, Vinice 5, 1317 Sodražica
 • Egidij Prijatelj, Vinice 7, 1317 Sodražica
Vaški odbor Lipovšica:
 • Ludvik Debeljak, Male Vinice 2, 1317 Sodražica
 • Jože Kordiš, Travna Gora 20, 1317 Sodražica
 • Milan Arko, Lipovšica 11, 1317 Sodražica
 • Andrej Pintar, Lipovšica 4, 1317 Sodražica
 • Jože Lušin, Lipovšica 1, 1317 Sodražica
Vaški odbor Zapotok:
 • Anton Tanko, Zapotok 4 a, 1310 Ribnica
 • Vladislav Lušin, Zapotok 40 a, 1310 Ribnica
 • Janko Kožar, Zapotok 17, 1310 Ribnica
 • Matija Puželj, Zapotok 30, 1310 Ribnica
Krajevni odbor Sodražica:
 • Pavle Košir, Cesta Majde Šilc 16, 1317 Sodražica
 • Janez Mihelič, Zavoda 18, 1317 Sodražica
 • Metod Pucelj, Kurirska c. 2, 1317 Sodražica
 • Marjan Grajš, Na Pesek 27 a, 1317 Sodražica
 • Franc Vesel, Zavrti 6, 1317 Sodražica
 • Jože Levstek, Prvomajska c. 14, 1317 Sodražica
 • Bojan Zgonc, Na Pesek 22, 1317 Sodražica