Biseri narave

Soteska Kadice


Osrednja in najdaljša ponikalnica na Sodraškem polju je Bistrica. Ima več manjših izvirov v grapi ob vznožju Bloške planote pod Novim Potom, ki jo domačini imenujemo Bistrica. Vanjo se v Podklancu izlivata Mateča voda in iz Podstenske jame pritekajoča Podstenščica. Slednja je nekdaj pritekala z močnim šumom izpod visoke prepadne stene Podstenškega brega, danes pa je ob izviru vodovodno zajetje. Nekdaj slikovite brzice so izginile in skale porašča mah. Precej vodnatejši je drugi pritok Bistrice, Mateča voda, ki prav tako priteče izpod Bloške planote. Skupaj s svojim pritokom Lopata sta v Kadicah izdolbla v strugo čudovite naravne podobe – kadice in krajši kanjon. Soteska Kadice je, s pritokom Bistrice z naravnim slapom in v kamen s pomočjo vode izdolbljene kadi ter s svojim zaščitenim rastlinskim svetom, ena najlepših naravnih znamenitosti v Občini Sodražica.

Ne daleč od tu je videti tudi ostanke Rimskega zidu, ki je potekal proti vzhodu.

Kranjski jeglič

Slika_457_776Kranjski jeglič (znanstveno ime Primula carniolica) je ena najznamenitejših rastlin na Slovenskem. Je slovenski endemit (rastlina, ki raste le na nekaterih rastiščih) in se je ohranil iz ledene dobe. V Sloveniji je uvrščen med zavarovane vrste že od leta 1922.

Kranjski jeglič raste v vlažnih soteskah, v skalnih razpokah, na skalovju severnih leg v 70 km dolgem in 25 km širokem pasu južno in zahodno od Ljubljane. Njegova najbolj znana nahajališča so v Trnovskem gozdu, v okolici Idrije, pri Cerknici, v Iškem Vintgarju, borovniškem Peklu, področje v občini Sodražica (Kadice, Travna gora) pa je njegovo najbolj južno rastišče.

Kranjski jeglič ima pri dnu rozeto bleščeče živo zelenih listov, ki so gladki in goli. Rastlina zacveti v aprilu in maju, rdeče vijolični cvetovi pa se razvijejo v večcvetnem socvetju in so ob ustju posuti z belim prahom.

Travna gora

Travna gora je del pogorja Velike gore in predstavlja najvišji del Občine Sodražica. Ima značaj visoke kraške planote, nadmorska višina pa je 900 – 1200 m.

Travna gora ima pomembno vlogo v zgodovini slovenskega naroda. Na mestu, kjer danes stoji Dom na Travni gori, je bila 13. julija 1941 ustanovljena 1. ribniška četa, ki se je spomladi 1942 priključila 3. partizanskemu bataljonu Ljube Šercerja. Marca 1943 pa so Šercerjeva brigada, ki so se ji pridružile še Cankarjeva, Gubčeva in Tomšičeva v Jelenovem žlebu napadle italijanski bataljon Macerata in ga premagale. To je bila do tedaj največja partizanska zmaga nad okupatorjem. Tudi v letu 1944 območje Travne gore ni bilo spokojno, saj je bilo več spopadov med partizanskimi enotami in Nemci, ki pa NOB kljub požigom več vasi in pobojem prebivalcev niso mogli zatreti. V spomin na medvojne dogodke stoji po celi Travni gori precej spominskih obeležij.

Dostopi do Travne gore so možni iz Ribnice, iz Nove Štifte, iz vasi Hrib – Loški Potok in iz Sodražice.

Pešpot iz Nove Štifte do Travne gore:
Od glavne ceste Ljubljana – Ribnica se tik pred Ribnico na desno odcepi asfaltirana cesta do Nove Štifte. Tam lahko parkiramo pred samostanom ali pa na makadamskem parkirnem prostoru ob cesti, ki vodi proti Travni gori.

Kakih pet minut sledimo makadamski cesti proti Domu na Travni gori. Ob cesti je spomenik neznanemu partizanu, malo višje pa je kamnolom. Po lepi gozdni poti, ki jo nekajkrat seka makadamska cesta, v slabi 1h prispemo do spomenika NOB in do znamenja. Na znamenju je spominska tabla komandantu Branku Pečovniku, ki je tu padel 3. novembra 1943. Do Doma na Travni gori je od tod le še pet minut. Nekoliko se spustimo do makadama, od koder že vidimo dom. Pod domom je velika jasa, sicer pa nas z vseh strani obkrožajo gozdovi, tako da od doma ni prav nobenega razgleda.

Velb

Velb_2_778»Velb« je majhen naravni most, ki leži na meji med občinama Sodražica in Loški Potok. Gre za prehod ali preduh, pod katerim je speljana planinska pot.

Tu je na kamnu vklesano obledelo obeležje umrlemu partizanu, v bližini pa na drevesu tabla z napisom opozarja na to, da je tu med drugo vojno taborila ribniška četa. Sama naravna tvorba je dokaj skrita, zato moramo biti pazljivi pri sledenju oznak planinske poti.