Gospodarstvo

IMG_9294Kmetijstvo

V občini je 2.543 ha kmetijskih zemljišč, od tega 516 ha njiv, 103 ha sadovnjakov, 275 ha pašnikov in 1.649 pašnikov (velik del v zaraščanju). Več kmetov je kooperantov, v zadnjem času delničarjev Kmetijske zadruge Ribnica. Ti kooperanti redijo predvsem pitance, krave pa predvsem zaradi oddaje mleka v zbiralnico ali posameznikom. Zmanjšuje se reja domačih prašičev, opaziti pa je nekoliko večji razmah ovčereje, kozjereje in kunčjereje. Na poljih se prideluje predvsem krompir, fižol, koruza in nekatera žita ter druge krmne rastline. Kmetovanje se opušča zaradi drugih ekonomsko donosnejših dejavnosti in nepravilne kmetijske politike. Sodražica ima naravne pogoje za kmečki turizem, ki je vizija prihodnosti.

 

Industrija in podjetništvoIMG_7190

V občini obratujejo naslednja večja podjetja:

  • Fipis d.o.o., kjer izdelujejo žične in plastične tkanine ter filtre za potrebe avtomobilske, farmacevtske, gumarske, petrokemijske industrije, gradbeništva in ekologije.
  • Fragmat d.o.o., ki izdeluje različne vrste izolacij. Gre za proizvodnjo namenske opreme za gradbeništvo in živilsko industrijo, termoizolacijskih materialov in embalaže.
  • proizvodnji obrat Fibran d.o.o., kjer izdelujejo gradbene izolacijske materiale in mavčne izdelke.

Krajani s stalnim prebivališčem v občini imajo danes registriranih 29 podjetij (d.o.o.), 123 je samostojnih podjetnikov (s.p.). Podjetja in podjetniki izvajajo različne dejavnosti: predelovalno, trgovinsko dejavnost, promet, poslovne, računovodske, administrativne in finančne storitve, gostinsko dejavnosti ter druge uslužnostne dejavnosti in storitve (zidarstvo, elektroinstalacije, pekarstvo, cvetličarstvo, frizerstvo, dimnikarstvo, kamnoseštvo, žagarstvo, področje glasbe…). Lesnopredelovalne storitve in spominkarstvo, ki sta najpogostejši dopolnilni dejavnosti občanov, zaposlujeta približno 50 % obrtnikov.