Istovetnostni simboli Občine Sodražica

Komisija za spremembo Odloka o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica je po večmesečnem preučevanju sprememb grba in zastave, oblikovanju novih predlogov istovetnostnih simbolov Občine Sodražica ter opravljeni javni obravnavi, podala Občinskemu svetu predlog, s katerim naj bi se spremenila grb in zastava Občine Sodražica. Občinskemu svetu je predlaga v obravnavo in sprejem nov grb ter dve verziji zastave. Občinski svet je soglasno sprejel odločitev, da se določi nov grb in zastava. Sprejet je nov Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Sodražica, ki določa, da med istovetnostne simbole Občine Sodražica poleg grba in zastave sodi tudi himna Občine Sodražica.

Himna

Himna Občine Sodražica je pesem Moja Sodraž´ca, avtorja besedila Zdenka Turka, na melodijo Tamburaškega orkestra Sodražica.

 

Grb

Na zelenem polju ščita je zlato (rumeno) sito, ki ima reto v obliki šestkotnega prepleta.

 

 

 

Zastava

Zastavina ruta je vertikalno (po širini) deljena na dva dela: na zelenem kvadratu, ki je v prvem, vpetem delu zastave (če je zastava vpeta na drog s krajšo stranico rute), je upodobljeno rumeno sito, ki ima reto v obliki šestkotnega prepleta. Preostali prosti del zastavine rute, je horizontalno (po dolžini), tretjinsko deljen na rumeno, zeleno, rumeno barvno progo.