Častni občani

V skladu s 7. členom Odloka občinskemu prazniku in priznanjih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 19/03 in 59/11) se priznanje “Častni občan Občine Sodražica” podeljuje posamezniku za izredno pomembne trajne dosežke na družbeno-ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali drugem področju, ki je s svojim delovanjem prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sodražica.

Priznanje Častni občan so prejeli:

  • Benjamin Henigman, Grič pri Ribnica, častni občan 2003
  • pater Niko Žvokelj, Nova Gorica, častni občan 2004
  • Janez Albreht, Ljubljana, častni občan 2005
  • Ludvik Zajc, Sodražica, častni občan 2006
  • Franc Rus, Sodražica, častni občan 2007
  • Jože Košmrlj, Sodražica, častni občan 2008
  • Anton Matelič, Sodražica, častni občan 2013
  • Ivan Smisl, Sodražica, častni občan 2017
  • Franc Mihelič in Bernarda Mihelič, Sodražica, častni občan 2020