Prejemniki Priznanja župana Občine Sodražica

V skladu z 10. členom Odloka občinskemu prazniku in priznanjih Občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 19/03 in 59/11) se Priznanje župana Občine Sodražica podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za dosežke, uspehe in izkazano predanost na različnih področjih dela in ustvarjanja ter za odlične uspehe na osebnem področju posameznika ter kot spodbuda za nadaljnjo ustvarjalno delo.
Priznanje župana Občine Sodražica se podeljuje tudi ob posameznih jubilejih in priložnostih, kot tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v občini.

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2011:

 • Vaščani Globeli
 • Športno društvo Sodražica

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2012:

 • Ernest Pirnat
 • Boris Matelič

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2013:

 • Metod Pucelj in vsi sodelujoči gasilci in gasilke
 • Skupina mladih iz Kluba Kresnička

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2014:

 • Jože Košmrlj in tamburaši
 • Občinski štab Civilne zaščite Občine Sodražica
 • Občinsko gasilsko poveljstvo
 • Električarji Nadzorništva Sodražica

Prejemnik priznanja župana Občine Sodražica v letu 2015:

 • Žiga Lovšin

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2017:

 • Veteranska ekipa Balinarskega kluba Sodražica v zasedbi Jože Košmrlj, Stane Petrič, Janez Henigman in Franc Henigman
 • Andraž Žlindra, član moškega para Športnega društva Sibor v ju-jitsu duo sistemu – kadeti

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2018:

 • Prostovljci – člani gasilskih društev iz Občine Sodražica
 • Lovska družina Sodražica

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2019:

 • Ekipa U15 Športnega društva Extrem
 • Ludvik Ambrožič

Prejemniki priznanja župana Občine Sodražica v letu 2020:

 • Mladinski klub Sodražica
 • Dominika Arko
 • Združenje borcev za vrednote Ribnica, Krajevna organizacija Sodražica